VIDEO BLYBERGETS SKØYTELEIK

 

"Blyberget frileik ønsker å stimulere til økt fysisk aktivitet og trivsel i nærområdet rundt Blyberget gjennom enkel tilrettelegging. Blyberget frileik ønsker å bidra til å senke terskelen slik at flere kommer seg ut og opplever kvalitetene i omgivelsene - uavhengig av fysiske prestasjoner eller konkurranse"

 

 

 

Blyberget frileik adresse: Rådmann Hammers vei 16C 7020 trondheim kontaktpersoner: Bård mobil: 90661429 Svein mobil: 90793837

e-post: styret@blybergetfrileik.no hjemmeside: www.blybergetfrileik.no facebook: www.facebook.com/blybergetfrileik org.nr.: 911 545 853 bankkonto: 4202 47 08807