HOVEDSIDE

 

"Blyberget frileik ønsker å stimulere til økt fysisk aktivitet og trivsel i nærområdet rundt Blyberget gjennom enkel tilrettelegging. Blyberget frileik ønsker å bidra til å senke terskelen slik at flere kommer seg ut og opplever kvalitetene i omgivelsene - uavhengig av fysiske prestasjoner eller konkurranse"

 

 

FRIVILLIG ORGANISASJON

 

Blyberget frileik ble stiftet 28.12.2012 og er en frivillig organisasjon registrert i Brønnøysundrgistrene med regnskapsplikt.

 

Årsmøtet avholdes i slutten av april på odden ved Theisendammen. Alle medlemmer har stemmerett.

 

Interimstyret består av:

Bård S. Solem, leder

Svein Kristoffersen, nestleder

Eva Kristoffersen, kasserer

 

 

 

MEDLEMSKAP

 

Blyberget frileik er en medlemsorganisasjon og åpen for alle som ønsker å ta del i aktivitetene det tilrettelegges for.

 

Medlemskap er ingen betingelse for å benytte tilbudet.

 

Medlemskapet er gratis.

 

Send en e-post med navn, fødselsår og adresse og telefonnr. for innmelding.

 

ØKONOMI

 

Aktivitetene til Blyberget frileik er i dag basert på kun privat økonomi og innsats.

 

De som benytter skøytebanene og tilbudene på Theisendammen kan gjerne overføre bidrag til

konto nr. 4202 47 08807.

 

Bidragene går kun til dekning av driftsutgifter i forbindelse med brøyting av skøytebaner, utgifter til åpne arrangementer og div. utstyr til vanning av skøytebaner, rails til skileik etc.

 

Alt arbeid utføres på frivillig basis og honoreres ikke.

 

 

AKTIVITET

 

Blyberget frileik har pr. i dag følgende satsningsområder:

 

Tilrettelegging for skøyteaktivitet på Theisendammen.

 

Tilrettelegging for skileik, twintip og freestyle i nærområdet.

 

Etablering av skaterampe.

 

Blyberget frileik har egen side på Facebook der det jevnlig blir lagt ut informasjon, bilder, filmer og reportasjer:

 

Se bl.a. følgende film på YouTube:

Blybergets skøyteleik

 

Blyberget frileik adresse: Rådmann Hammers vei 16C 7020 trondheim kontaktpersoner: Bård mobil: 90661429 Svein mobil: 90793837

e-post: styret@blybergetfrileik.no hjemmeside: www.blybergetfrileik.no facebook: www.facebook.com/blybergetfrileik org.nr.: 911 545 853 bankkonto: 4202 47 08807